Visumservice Twente

India biometrische gegevens

5 november 2014

In eerdere berichten is gecommuniceerd dat wanneer u eenmaal uw biometrische gegevens voor een visum voor India vast hebt laten leggen dat voor de komende 5 jaar geldig zou zijn.

Helaas, voor elke visumaanvraag voor India zult u persoonlijk de aanvraag in moeten dienen op een van de locaties (Den Haag, Amsterdam of Rotterdam) en worden elke keer biometrische gegevens van u opnieuw vastgelegd.