Visumservice Twente

China en beperkingen

Met ingang van 26 september 2016 zijn alle beperkingen, die sinds half augustus golden, v.w.b. een visumaanvraag, opgeheven.