Visumservice Twente

India

Sinds 28 april 2014 dient u persoonlijk elke visumaanvraag in te dienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging van VFS Global in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam.

U dient altijd persoonlijk naar het VFS Global service centre te reizen in verband met de afgifte van biometrische data (gezichtsscan en vingerafdrukken).

Om te voorkomen dat uw aanvraag afgewezen wordt en u uw reis uit moet stellen, adviseren wij u om gebruik te maken van de Visumservice Twente pre-check. Wij controleren of uw aanvraag op volledigheid, correcte invulling en geldigheid van de door u aangeleverde documenten. Stuur een volledige scan van alle documenten plús het pre-check formulier naar h.wevers@visumservicetwente.nl. Wij plannen de afspraak voor uw in. Incomplete documentatie kan niet in behandeling genomen worden. Aan een pre-check zijn kosten verbonden.

Type visum

Toerist

Duur visum

max. 3 maanden

Aantal inreizen

Single

Naam ambassade

Embassy of India

Adres ambassade

Buitenrustweg 2

PC ambassade

2517 KD

Plaats ambassade

‘s-Gravenhage

Land ambassade

Nederland

Website

www.indianembassy.nl of www.blsindia-nl.com

Paspoort

nog minimaal 6 maanden geldig bij het indienen van de visumaanvraag en minimaal 2 blanco pagina’s naast elkaar. Het paspoort mag geen beschadigingen hebben en dient machinaal leesbaar te zijn.

Pasfoto(‘s)

2, originele identieke foto’s (scans zijn niet toegestaan) in kleur en op formaat 5×5 cm (!). De ene op het aanvraagformulier plakken en de andere met een paperclip bevestigen (zet naam op achterkant).

Visum applicatie formulier

digitaal in te vullen via klik hier. Zet alleen een handtekening (2x) op het daarvoor bedoelde vak en vul alles in. Handmatige correcties zijn niet toegestaan. Zie tevens de melding onderaan de pagina bij ‘overige informatie’.

Lukt het u niet om het visumaanvraagformulier via de site van BLSIndia in te vullen, vult u dan het datablad in, dan maken wij het visumaanvraagformulier voor u op.

Het visum applicatie formulier mag op de dag van indienen niet ouder zijn dan 30 dagen.

Garantiebrief (LoG)

Studenten: van school op origineel briefpapier van de school is een verklaring nodig.

Financiële onafhankelijkheid

Gepensioneerden of werklozen/geen werkgever, dienen het meest recente volledige bankafschrift, waar uw adres op vermeld staat, mee te sturen waarop een saldo van minimaal € 500,00 positief saldo te zien is en diverse transacties vermeld zijn. Bij gepensioneerden moet er een transactie vermeld staan waarop de pensioengelden binnenkomen. Een printscreen is niet toegestaan.

Vluchtschema

Ja.

Ingang geldigheid

afgiftedatum visum

Overige (belangrijke) informatie

General Declaration + Undertaking zijn nodig.

Bent u zelfstandig ondernemer, dan dient u een recent uittreksel van de KvK mee te sturen. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Met ingang van 16 augustus 2013 moeten beide paspoorten van de aanvrager getoond worden. U dient hiervoor altijd een verklaring voor mee te leveren.

Duur aanvraag

ca. 5 – 10 werkdagen. Een toeristenvisum mag binnen 3 maanden voor vertrek worden aangevraagd.

Aangezien de ambassade van India nooit een ophaaldatum geeft, adviseren wij u geen definitieve vlucht naar India (of een andere bestemming) te boeken, alvorens het visum is verstrekt.

Visumleges*

€ 58,10

Spoedprocedure

niet mogelijk.

* excl. BTW en bemiddelings- en afhandelingskosten

Word icoon

 

India, General Declaration

PDF icoonUndertaking

 

PDF icoonPre-check opdrachtformulier