Visumservice Twente

Pakistan

Sinds 2021 is de papieren visumaanvraag, die in Den Haag normaliter gedaan zou moeten worden, komen te vervallen.

Er kan nu alleen nog een E-visum aangevraagd worden. Wij adviseren u om dit niet zelf te gaan ondernemen, want het is geen sinecure.

Neem contact met ons op voor informatie.