Visumservice Twente

Saoedi Arabië

Sinds 2013 dient u persoonlijk elke visumaanvraag in te dienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging van VFS Tasheel in Den Haag. Dit kantoor is gevestigd aan het Nassauplein 11, 2585 EB. U dient vooraf een digitale afspraak te maken voor het indienen van de documenten bij VFS Tasheel. Maakt u geen afspraak, dan laten ze u enkele tientallen Euro’s meer betalen. De afspraak voor het indienen, via de digitale inplanning, kan dan kan vaak al op korte termijn plaatsvinden.

Dit in verband met het afgeven van biometrische data (vingerafdrukken en iris scan). De biometrische data worden niet opgeslagen en u dient voor elke visumaanvraag wederom persoonlijk naar VFS Tasheel te gaan.

De visum leges betaalt u bij het indienen en het bedrag staat op de afspraakbevestiging vermeld, die u af dient te drukken en mee te nemen.

Om te voorkomen dat uw aanvraag afgewezen wordt en u uw reis uit moet stellen, adviseren wij u om gebruik te maken van de Visumservice Twente pre-check. Wij controleren of uw aanvraag volledig en correct ingevuld is en de geldigheid van de door u aan te leveren documenten voor de visumaanvraag. Stuur dan een volledige scan van alle documenten plus het pre-check formulier en het afsprakenformulier naar h.wevers@visumservicetwente.nl. Wij plannen dan gelijk de afspraak voor uw in. Incomplete documentatie kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Aan een pre-check van uw documenten zijn kosten verbonden.

Tevens kunnen wij uw paspoort afhalen. Hiervoor is de originele ophaalbon nodig. Bij VFS Tasheel ontvangt u een ophaalbon (lange kassabon) en levert deze bij Visumservice Twente in tezamen met het autorisatieformulier. Let op: zowel van de ophaalbon als het autorisatieformulier hebben wij altijd het origineel nodig.

Type visum

Business

Duur visum

3 – 6 maanden

Aantal inreizen

Single of Multiple

Naam ambassade

Embassy of Royal Kingdom of Saudi Arabia

Adres ambassade

Alexanderstraat 19

PC ambassade

2514 JM

Plaats ambassade

‘s-Gravenhage

Land ambassade

Nederland

Paspoort

Het originele paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is na aankomstdatum en 2 blanco pagina’s naast elkaar heeft en zonder enige vorm van beschadiging aan de plastic kaart of visumpagina’s.

Een kopie van de gegevenspagina uit het paspoort is benodigd.

Pasfoto(‘s)

Twee (2) originele pasfoto’s op normaal pasfoto formaat 5 x 5 cm met een lichte achtergrond. Scans zijn niet toegestaan.

Uitnodiging (LoI)

ja, (kopie/scan is toegestaan) van te bezoeken bedrijf in Saoedi Arabië. De omschrijving in de uitnodiging bepaalt welk type visum u kunt aanvragen. De uitnodiging mag niet ouder zijn dan 30 dagen en dient voorzien te zijn van goedkeuringsnummers van het Ministry of Foreign Affairs in Saoedi Arabië.

Deze uitnodiging dient vergezeld te gaan van een uittreksel van de KvK (groen omrand document) van het Saoedische bedrijf bij commerciële organisaties. In de regel ziet een uitnodiging voor commerciële organisaties zo uit.

Garantiebrief (LoG)

ja, door de KvK gelegaliseerd óf samen met een recent Engelstalig uittreksel van de KvK (niet ouder dan 6 maanden). Deze garantiebrief dient origineel te zijn van de NL firma en ondertekend. In de uitnodiging moet het commerciële karakter vermeld  worden, bij voorkeur met de geldigheid van het visum.

Laat u de brief legaliseren dan moet deze ondertekend zijn door iemand van het NL bedrijf die bij de KvK geregistreerd is.

In deze garantiebrief dienen de volgende gegevens opgenomen te worden: gericht aan de ambassade van Saoedi Arabie, de functie van de aanvrager, het volledige (incl. postcode en woonplaats) huis- en werkadres van de aanvrager en de volledige paspoortgegevens.

Vluchtschema

ja.

Overige (belangrijke) informatie

Er is een autorisatieformulier nodig (origineel) wanneer Visumservice Twente uw paspoort ophaalt voor u.

Er wordt tevens over een Enjaz formulier gesproken. Dit formulier krijgt u bij het indienen van uw visumaanvraag bij VFS Tasheel en dient u ter plaatse te ondertekenen.

Een Israëlisch stempel in uw paspoort kan reden tot weigering van visumverstrekking of toegang tot Saoedi Arabië zijn, ook al heeft de ambassade een visum afgegeven. Restitutie van visumleges is niet van toepassing.

Er wordt alleen een visum afgegeven als er een inreis via een luchthaven is.

Het kan voorkomen dat de ambassade een visum afgeeft voor maximaal 1 tot 3  maanden, ongeacht wat er in de uitnodiging vermeld staat. Het consulaire tarief voor drie maanden is hetzelfde als voor zes maanden. Restitutie van visumleges vindt derhalve niet plaats.

Voor niet-NL paspoorthouders is een uittreksel van de gemeente (BRP) verplicht zodat er aangetoond kan worden dat men in Nederland woont. Deze mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Duur aanvraag

3 – 5 werkdagen.

Prijs leges *

staan vermeld op de afspraakbevestiging die u digitaal ontvangt.

* excl. BTW en bemiddelings- en afhandelingskosten

PDF icoonAutorisatieformulier

PDF icoonOpdracht pre-check documenten