Visumservice Twente

Wit Rusland

U kunt voor een verblijf van maximaal 5 dagen visumvrij naar Wit Rusland reizen, waarbij u dan wel dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • aankomst in Wit-Rusland per vliegtuig op het internationale vliegveld in Minsk. Dit geldt niet als u met ander vervoer het land binnenkomt of als u vliegt via of vanuit Rusland.
  • In Minsk moet u op het vliegveld een geldig EU-paspoort (nog minimaal 6 maanden geldig) kunnen tonen, alsmede een verzekeringsbewijs, geldig in Wit-Rusland (met tenminste € 10.000,00 dekking) en contant geld of een bankafschrift met een saldo van tenminste € 25,00 euro per dag van verblijf.
  • Bent u houder van een paspoort van een land buiten de EU: neem dan eerst contact met ons op om te bepalen of deze versoepeling ook voor u geldt.

Type visum

Business

Duur visum

1 maand

Aantal inreizen

Single

Naam ambassade

Embassy of the Republic of Belarus

Adres ambassade

Anna Paulownastraat 34

PC ambassade

2518 BE

Plaats ambassade

‘s-Gravenhage

Land ambassade

Nederland

Website

www.netherlands.mfa.gov.by

Paspoort

nog minimaal 6 maanden geldig na afloop van het visum en minimaal 2 blanco pagina’s naast elkaar hebbend.

Pasfoto(‘s)

2, originele kleurenfoto’s (scans zijn niet toegestaan) op normaal pasfoto formaat

Aanvraagformulier

1, volledig met de computer ingevuld en ondertekend met blauwe inkt. Dubbelzijdig geprint. Bij vragen die u niet in kunt vullen ‘n/a’ of ‘none’ vermelden.

Uitnodiging (LoI)

ja, origineel of PDF kleurenscan op een specifieke lay-out uitgesteld door een instantie, bedrijf of organisatie in Wit Rusland, dat geregistreerd staat als een legale onderneming in Wit Rusland. De uitnodiging moet op officieel briefpapier afgedrukt zijn met o.m. een registratienummer, datum van verstrekking, handtekening, telefoonnummer, woonplaats en officiële stempel van het Wit Russische bedrijf. Ook dient vermeld te worden hoe lang de uitgenodigde in Wit Rusland naar verwachting zal verblijven. Er dient eveneens een specifieke tekst vermeld te zijn. Zie hiervoor de bijlage.

Garantiebrief (LoG)

ja, van het bedrijf in NL, opgesteld in het Engels, waarin wordt bevestigd dat de werknemer ook daadwerkelijk voor dat bedrijf werkt, met vermelding van zijn/haar functie en dat het bedrijf hem/haar uitzendt naar Wit Rusland voor zaken.

Vluchtschema

ja, wanneer er een spoedprocedure van toepassing is.

Verzekeringsverklaring

NIEUW met ingang van 1 juli 2014: een verzekeringsverklaring dient met de visumaanvraag ingediend te worden. Deze verklaring van de verzekeringsmaatschappij moet de contactgegevens incl. telefoonnummer van de maatschappij vermelden, bevestigen dat de reiziger een ziektekostenverzekering heeft met wereldwijde dekking of verzekerd is in Wit-Rusland, bevestigen dat de verzekering geldig is gedurende het verblijf, de naam van de reiziger vermelden en een kostendekking van minimaal € 10.000,00 aantonen.

Ingang geldigheid

Op datum van afgifte visum.

Duur aanvraag

6 werkdagen, spoed is mogelijk. Op de woensdag is de ambassade gesloten; deze dag telt wel mee als werkdag in de procedure.

Prijs leges *

€ 60,00

Spoedprocedure

mogelijk, verdubbeling van visumleges

* excl. BTW, bemiddelings- en afhandelingskosten en verzending.

PDF icoonVisum application formulier (nieuwe versie miv 22 november 2013)

PDF icoonVoorbeeld uitnodiging

PDF icoonOpdrachtformulier