Visumservice Twente

Visumaanvraag India

Update 17 april 2014

Met ingang van maandag 28 april 2014 moeten alle visa voor India PERSOONLIJK door elke aanvrager worden ingediend bij het BLS visa centra van de ambassade van India. Dit i.v.m. het afnemen van biometrische gegevens.

Voor informatie klik hier.