Visumservice Twente

Visumaanvraag India

Update 17 april 2014

Met ingang van maandag 28 april 2014 moeten alle visa voor India PERSOONLIJK door elke aanvrager worden ingediend bij het BLS visa centra van de ambassade van India. Dit i.v.m. het afnemen van biometrische gegevens.

Voor informatie klik hier.

India update

Update m.b.t. India, 21 augustus 2013

Zakelijke visum aanvragen mogen niet eerder dan 1 maand vóór vertrek worden aangevraagd.

Voor een toeristenvisum mag de aanvraag binnen 3 maanden voor vertrek worden aangevraagd.

Spoedaanvragen voor een zakelijk visum voor India worden alleen geaccepteerd als aantoonbaar is dat er binnen 72 uur wordt gevlogen.