Visumservice Twente

India

Sinds 28 april 2014 dient u persoonlijk uw visumaanvraag in te dienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging van VFS Global in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam.

U dient altijd persoonlijk af te reizen naar het VFS Global service centre in verband met de afgifte van biometrische data (gezichtsscan en vingerafdrukken).

Om te voorkomen dat uw aanvraag afgewezen wordt en u uw reis uit moet stellen, adviseren wij u om gebruik te maken van de Visumservice Twente pre-check. Wij controleren of uw aanvraag op volledigheid, correcte invulling en geldigheid van de door u aangeleverde documenten. Stuur een volledige PDF scan van alle documenten plús het pre-check formulier naar h.wevers@visumservicetwente.nl. Wij plannen de afspraak voor u in. Incomplete documentatie kan niet in behandeling genomen worden. Aan een pre-check zijn kosten verbonden.

Type visum

Toerist

Duur visum

3 maanden

Aantal inreizen

Double

Naam ambassade

Embassy of India

Adres ambassade

Buitenrustweg 2

PC ambassade

2517 KD

Plaats ambassade

‘s-Gravenhage

Land ambassade

Nederland

Website

www.indianembassy.nl of www.blsindia-nl.com

Paspoort

nog minimaal 6 maanden geldig na terugkomst uit India en minimaal 2 blanco pagina’s naast elkaar. Het paspoort mag geen beschadigingen aan (visum)pagina’s bevatten en dient machinaal leesbaar te zijn.

Pasfoto(‘s)

2, originele identieke foto’s (scans zijn niet toegestaan) in kleur en op formaat 5×5 cm (!). De ene op het aanvraagformulier plakken en de andere met een paperclip bevestigen (tip: zet naam op achterkant).

Aanvraagformulier

digitaal in te vullen klik hier Zet alleen een handtekening (2x) op het daarvoor bedoelde vak en vul alles in. Handmatige correcties zijn niet toegestaan. Zie ook opmerking over het 2e paspoort onderaan deze pagina bij ‘overige informatie’ Lukt het u niet om het visumaanvraagformulier via de site van BLSIndia in te vullen, vult u dan het datablad in, dan maken wij het visumaanvraagformulier voor u op.

Het visum applicatie formulier mag op de dag van indienen niet ouder zijn dan 30 dagen.

Financiële onafhankelijkheid

ja, een bankafschrift (PDF download, géén prinsscreen) met gegevens van de aanvrager, zichtbaarheid van transacties minimaal 1 maand en een positief eindsaldo (advies: minimaal € 500,00).

Vluchtschema

Ja, alleen bij spoed.

Ingang geldigheid

afgiftedatum visum

Overige (belangrijke) informatie

Een General declaration , Undertaking en werkgeversverklaring 

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, is een uittreksel van de KvK nodig.

De aanvrager kan voor een persoonlijk interview opgeroepen worden.

Spoed is alleen mogelijk wanneer de reden ‘business’ is.

Sinds 16 augustus 2013 moeten beide paspoorten van de aanvrager getoond worden bij het indienen van de visumaanvraag, u dient een verklaring bij te voegen dat er geen geldig visum in het andere paspoort zit of een tweede paspoort aanwezig is. Uiteraard wel ook een kopie van het andere paspoort bijvoegen, wanneer u dit heeft.

Belangrijke informatie m.b.t. buitenlandse paspoorthouders

Indien de aanvrager een buitenlandse nationaliteit heeft en minder dan twee jaar in Nederland woont, dient een telex te worden aangevraagd. Hiervoor dient het extra formulier TELEX ingevuld te worden (of zie onderaan de pagina tussen de formulieren). De ambassade van India stuurt dit formulier naar de ambassade van India van het land van herkomst van de aanvrager om toestemming te krijgen om het visum in Nederland af te kunnen geven. Deze procedure zal dan 2-3 weken duren en spoed is niet mogelijk.

De aanvrager dient er rekening mee te houden dat de ambassade van India de aanvrager op interview kan vragen bij de consul (dit kan per aanvrager verschillen). BLS neemt dan contact met u op zodra hierover informatie ontvangen is van de ambassade. De aanvrager moet in elk geval een geldige verblijfsvergunning of een uittreksel van de gemeente kunnen tonen. Indien de aanvrager langer dan 2 jaar in Nederland woont, hoeft de telex procedure niet te worden gevolgd. Echter moet de aanvrager kunnen aantonen langer dan 2 jaar in Nederland te wonen, door middel van een historisch uittreksel van de gemeente waarop duidelijk de vestigingsdatum in Nederland staat genoemd.

UK PASPOORT HOUDERS KUNNEN GEEN VISA AANVRAGEN IN NEDERLAND

Belgische of Duitse paspoorthouders die in NL voor een NL bedrijf werken dienen in hun eigen land het Indiase visum aan te vragen.

Duur aanvraag

ca. 5 – 10 werkdagen

Prijs leges*

€ 58,10

Spoedprocedure

ja, tegen hogere kosten en onder voorwaarden. Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk indien u kunt aantonen binnen 72 uur naar India te reizen. Een spoedaanvraag wordt door de ambassade dezelfde dag afgegeven. Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk als de reden van de reis ‘Business’ is, alle andere benamingen voor een bezoek, zoals trainingen/workshops/conference etc. worden niet geaccepteerd voor een spoed aanvraag. Non Government Organizations zijn uitgesloten voor spoed aanvragen, ook al is het doel ‘Business’.

* excl. BTW en bemiddelings- en afhandelingskosten, not applicable for Non Dutch passport holders

 

PDF icoonTelex for non Dutch passport holders

PDF icoonVerklaring 2e paspoort

PDF icoonPre-check opdracht formulier

Word icoon Undertaking