Visumservice Twente

China

Met ingang van heden (30 augustus 2013) heeft China een nieuw visumaanvraagformulier. Download hem vanaf onze site. Verdere wijzigingen volgen.