Visumservice Twente

India

Gewijzigde regel bij visumaanvragen voor India m.b.t. het bezit van twee (2) paspoorten

Met ingang van 16 augustus 2013 dienen beide paspoorten getoond te worden als u een multiple entry 12 maanden visum voor India aanvraagt.

Indien u in het bezit bent van twee paspoorten, dan wil de ambassade van India ook het andere paspoort zien bij het indienen van de aanvraag van een Multiple entry 12 maanden visum.
Tevens dient er een kopie van het andere paspoort bij de aanvraag te zitten. Het andere paspoort wordt meteen aan ons terug gegeven als de aanvraag is ingediend.

Bij het aanvragen van een Multiple entry 6 maanden visum hoeft de ambassade het andere paspoort niet te zien mits er een verklaring van de aanvrager bij zit dat er geen geldig visum in het andere paspoort zit. Uiteraard wel ook een kopie van het andere paspoort bijvoegen.