Visumservice Twente

Beperkt aantal aanvragen per dag bij Nigeria

9 december 2013

De Nigeriaanse ambassade neemt op de dagen dat visumaanvragen ingediend kunnen worden, een beperkt aantal opdrachten in behandeling. Het aantal dat in behandeling genomen wordt, wordt door de medewerkers van de ambassade bepaald en verschillen per moment.

Spoedaanvragen worden wel aangenomen.